Какви видове брекети има и защо не бива да отлагаме лечението с тях?

Ортодонтията е част от денталната медицина, която се развива с бързи темпове. Постоянно навлизащите в практиката нови, [...]