Цени 2017-07-03T09:40:27+00:00

Цена

В цената са включени консултация, специални средства за хигиена и избелване след сваляне на брекетите.

Една челюст

$1 500по курса за деня

Две челюсти

$2 500по курса за деня