Срок за носене на брекети, в зависимост от изразената патология

Патологиите на захапката се разделят на 3 класа в ортодонтията, в зависимост от това в какво положение се срещат двата зъбни реда. Първият клас е физиологически, когато зъбните редове имат правилно съотношение, но се наблюдават незначителни дефекти в разположението на отделни зъби.

Например:

Наличие на средна диастема

незначително разстояние между резците. В периода на млечните зъби, тази патология се смята за нормална, но към 5-годишна възраст на пациента, промеждутъкът трябва да е изчезнал. Ако това не се е случило, ситуацията може да се коригира с помощта на носене на брекет- системи.

Струпване на предните резци

Патологията се получава, когато размерът на зъбите не съответства на размера на дъгите. Така кътниците се подреждат добре, а за предните зъби не остава достатъчно място. В този случай, ортодонтът може да предложи решение на проблема, като отстрани един от резците, а след това да изравни останалите с брекети.

Всички зъби са разположени правилно, но между тях има промеждутъци

И това е нормално за млечните зъби. Те специално се разполагат по този начин, за да освободят място за постоянните зъби, които са с по-големи размери. Ако захапката вече е оформена, а разстоянията между зъбите са останали и там се събира храна и провокира развитието на кариеси или възпаления на венците, трябва да се направи корекция.

Поникване на зъб не на това място, което му е отредено

дистопия или транспозиция. Причините за развитие на такава патология може да са най-различни – първоначално неправилно разположение на зъбните зачатъци, изкарано от майката заболяване в първите три месеца от бременността, травми на бебето по време на раждане и други. Патологията се коригира, като неправилно поникналият зъб се изважда, а всички други зъби се подреждат в правилната посока с помощта на брекети.

Срокът за носене на брекети за изправяне на всички посочени до тук аномалии е около година.

Тук имат значение и други фактори, като възрастта на пациента и правилно подбраната конструкция на системата.

Значително по-дълъг е срокът за носене на брекети при по-сериозна патология на захапката – втори и трети клас.

При тези патологии неправилно положение имат не само отделни зъби, но вече има нарушения и в самата челюст.

Към втори и трети клас патология се отнасят:

1. Дистална захапка – недоразвита долна челюст и горна челюст, която започва да надделява над долната.

2. Мезиален тип – недоразвита горна челюст. В пози случай долната челюст малко се издава напред, от което се променя формата на лицето на пациента.

3. Открита форма на захапка – зъбните редове не се затварят правилно в предната или в задните части.

4. Дълбока форма на захапката – горните зъби значително покриват долните. Отличава се от мезалния тип по това, че челюстите са развити еднакво.

5. Кръстосана захапка – при затваряне на зъбните редове, резците се кръстосват.

Тези 5 форми на аномалия в развитието на захапката изискват по-продължително изправяне. Тук не се изправят само зъбите, но и се формира нова челюстна дъга. Носенето на брекети може да продължи до 3 години, а после са необходими още 4-6 години за фиксиране на получения резултат.

Този сайт използва бисквитки, за да ви предложи по-добро и полезно съдържание по време на Вашият престой. Продължавайки да използвате сайта, означава, че Вие се съгласявате с използването на бисквитките.